Semua peguam di Rusia! Terbesar peguam portal.


Denda dan Hukuman


Denda yang diberikan oleh individu ahli negeri penyelia berkuasa (.)Berikut kriteria yang digunakan untuk menentukan jumlah yang baik pada yang tidak patuh firma: Jika firma melanggar beberapa ketentuan GDPR, ia akan didenda menurut berat pelanggaran, sebagai lawan untuk menjadi berasingan dihukum untuk setiap pemberian. (.) Sehingga juta, atau dari seluruh dunia hasil tahunan kewangan sebelum tahun, yang mana lebih tinggi, akan dikeluarkan untuk pelanggaran: Sehingga untuk juta, atau dari seluruh dunia hasil tahunan kewangan sebelum tahun, yang mana lebih tinggi, akan dikeluarkan untuk pelanggaran: Tapak dikuasai oleh Mail Kawalan, yang tidak bergabung dengan Parlemen Eropa atau Eropah. Maklumat yang digariskan di sini semata-mata menggambarkan pandangan yang redaksi dan penulis dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat undang-undang.