Semua peguam di Rusia! Terbesar peguam portal.


Peraturan undang-undang perjanjian pembelian dan penjualan di Rusia dan di China


artikel analisis rusia dan Cina undang-undang pada kontrak penjualan barang-barang, yang mengandungi banyak ketentuan umum, tetapi ada keganjilan kerana perbezaan antara undang-undang sistem Rusia dan ChinaSecara konsisten penulis membandingkan peraturan undang-undang yang menentukan perjanjian pembelian dan penjualan unsur-unsur yang pihak untuk kontrak, subjek, harga, panjang, bentuk dan kandungan kontrak. Ketentuan rusia dan Cina undang-undang pada liabiliti bukan prestasi atau prestasi yang tidak wajar perjanjian pembelian dan penjualan yang terkenal.